NORWESKI - Opis języka


Język Norweski - przydatne informacje...

Ukształtowanie geograficzne Norwegii oraz wzorce osiedlania się przyczyniły się do powstania wielu dialektów regionalnych jak również lokalnych, które to silnie zakorzeniły się w społeczeństwie i przetrwały do dnia dzisiejszego. Występują dwie oficjalne odmiany pisane języka norweskiego: Bokmål (język książkowy) oraz Nynorsk (język nowonorweski). 


- Bokmål opiera się na języku duńsko-norweskim i rozwinął się z pisanego języka duńskiego dostosowanego do fonetyki dialektu powszechnie używanego we wschodniej części Norwegii. 
-Nynorsk został utworzony przez lingwistę, Ivara Aasena, w latach pięćdziesiątych XIX wieku i opiera się na kompilacji różnych rodzimych dialektów pochodzących z części zachodniej.


Choć zarówno Bokmål, jak i Nynorsk oficjalnie uzyskały taki sam status, to ten pierwszy jest nieco powszechniej używany w Oslo jak również w większych miastach. Odmiany Nynorsk używa około 10-15% obecnej populacji, głównie na zachodnim wybrzeżu; jest on również obecny w rządowych aktach prawnych, sztukach teatralnych, literaturze, telewizji publicznej i nabożeństwach kościelnych.

- Wszystkie podręczniki do nauki drukowane muszą być w dwóch odmianach języka,
- Co najmniej 25% programów telewizyjnych w publicznej sieci NRK musi być w języku Nynorsk. Dotyczy to też podpisów filmowych oraz dubbingu w filmach,
- Co najmniej 25% wszystkich oficjalnych dokumentów pisana musi być w języku Nynork,
- Wszystkie osoby zatrudnione w administracji publicznej muszą znać obie odmiany języka. Każdy obywatel ma prawo kontaktować się z administracją w wybranej wersji języka, a urząd ma obowiązek odpowiedzieć mu w tym samym języku bez wyjątku.

Obecnie około 20 tyś osób w Norwegii używa jako swojego języka ojczystego języka lapońskiego (języka sámi). Język lapoński należy do grupy ugrofińskiej, a jego korzenie w Norwegii prawdopodobnie sięgają narodzin języka norweskiego. Północny dialekt języka lapońskiego uznany został za język urzędowy na równi z językiem norweskim w okręgach na północy Norwegii: Kárášjohka-Karasjok, Guovdageaidnu-Kautokeino, Unjárga-Nesseby, Porsanger, Deatnu-Tana i Gáivuotna-Kåfjord.

Z uwagi na dużą liczbę imigrantów i uchodźców, których językiem rodzimym nie jest norweski, w norweskich szkołach podstawowych można obecnie napotkać około 110 różnych języków ojczystych. Najważniejszym językiem obcym w komunikacji międzynarodowej jest w Norwegii język angielski, a po nim niemiecki i francuski. Ponadto, blisko 4000 osób z uszkodzonym narządem słuchu posługuje się norweskim językiem migowym, który  to występuje w dwóch popularnych odmianach wywodzących się z najstarszych norweskich szkół dla osób niesłyszących - w Oslo i Trondheim.